ენერგია.png

ენერგო ინდუსტრია ჩვენი ჯგუფისთვის ერთ-ერთ მთავარი, წამყვანი მიმართულებაა. ამ სექტორში ჯგუფი რამდენიმე მიმართულებით ოპერირებს:

  • ნავთობი და ნავთობპროდუქტებით ვაჭრობა

  • ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების საერთაშორისო გადაზიდვები და სატერმინალო მომსახურება (Freight Forwarding)

  • ნავთობ პროდუქტების შიდა ლოგისტიკური მომსახურება

  • ელექტრო ენერგიის გენერაცია და ვაჭრობა

 

წლების განმავლობაში, მაღალკვალიფიციური მენეჯმენტის, სათანადო დაფინანსების, დამფუძნებლისა და საიმედო პარტნიორების მნიშვნელოვანი მხარდაჭერით, ჩვენი ენერგო მიმართულების კომპანიებმა მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწიეს. ჩვენი ჯგუფი მუდმივად მზადაა, ენერგო ინდუსტრიის მიმართულებთ საინტერესო პროექტები განიხილოს და საუკეთესოდ განახორციელოს.